Välj en sida
  • Hem
  • Psykoterapi
  • Aktuellt
  • Om
  • Kontakt

Psykoterapi

Behandlingar

Ta hand om Den Akuta Krisen

Smärtsamma och oförutsedda händelser kan ha givit upphov till en akut kris för dig. Det kan gälla t ex separation, förändring i ekonomi, sjukdom, olycka, förlust eller sorg. Tidigare svåra obearbetade trauman och händelser kan också behöva bearbetas i nutid. Olika perioder i livet kan vara omtumlande och innebära en livskris. Ett omedelbart behov av snabb hjälp kan uppstå och du kan då i samtal få stöd att  bearbeta det upplevda svåra och den kris som kommit till uttryck. Krissamtal är oftast en korttidsterapi men kan fortsätta även under en längre tid. En akut samtalstid skall kunna erbjudas inom en vecka.

Psykoterapi och den terapeutiska relationen

De flesta genomgår någon gång i livet utmaningar och händelser som kan vara svåra att hantera. Då kan det behövas en förtroendefull att tala med. Psykoterapi kan vara till hjälp när du upplever ett psykiskt lidande, psykosomatiska besvär eller samlevnadsproblem som är svåra att komma till rätta med. Kanske finns det en önskan om förändring och att nå nya mål i livet och att erfara en mer innerlig självkänsla.

Tillsammans i regelbundna samtal närmar sig klient och psykoterapeut upplevelser, känslor, relationer, tankar och beteenden som för klienten är svåra att förhålla sig till eller hantera på egen hand. Den unika terapeutiska relationen blir en viktig del i behandlingen, där möjlighet ges till att bli förstådd i sin process och där det svåra kan bli talbart. Behandlingens individuella utformning bestäms av klient och psykoterapeut utifrån klientens behov och kan pågå under en längre eller kortare tid.

MI – motiverande samtal

Öka din motivation till förändring

Motiverande samtal syftar till att öka din egen motivation och vilja till förändring och utgår från dina erfarenheter, prioriteringar och värderingar. Det motiverande samtalet utgår från att du själv har eller kan skaffa dig de färdigheter som behövs i ett förändringsarbete. MI ger dig stöd i att komma till ett beslut gällande den förändring som du eftersträvar. Du ges en möjlighet att reflektera över dig själv och öka din motivation samt din förändringsbenägenhet.

Visualisereande Psykoterapi – Symboldrama

Visualiserande psykoterapi – Symboldrama är en kreativt visualiserande psykoterapiform vilken vilar på psykodynamisk grund. Symboldramametoden utgår från en teknik, där du i ett avspänt tillstånd tillsammans med terapeuten utforskar din inre bildvärld, vilket ger en möjlighet till bearbetning och reparationsarbete av inre känslomässiga konflikter och trauman. Du får föreställa dig en inre scen/drama, vartefter du får måla en bild av det som upplevts. Terapeut och klient utforskar bilden tillsammans med syfte att fördjupa försåelsen för ditt inre känslomässiga landskap i ett läkande arbete. Symboldrama är en kraftfull och samtidigt varsam metod som bidrar till att bearbeta och läka händelser som ligger djupt dolda. Metoden är användbar även för den som är intresserad av personlig utveckling och ökad självinsikt.

Psykoterapimottagning K.Linden | Centrala Göteborg